Over HeERO

 .

Doelen

De belangrijkste taak van HeERO is het geschikt maken van de infrastructuur die nodig is voor de invoering van eCall. Bij de invoering van eCall op Europees niveau dient rekening gehouden te worden met twee belangrijke voorwaarden waarvan het succes van eCall afhankelijk is:

 • het systeem moet grensoverschrijdend en in alle landen te gebruiken zijn: het is van het grootste belang dat in geval van een ernstig ongeluk eCall door heel Europa gebruikt kan worden vanuit elk voertuig uit welk Europees land dan ook. Dit heeft betrekking op zowel de technische kant van het systeem als de operationele kant.
 • : eCall kan alleen in heel Europa werken als de ontwikkeling in de diverse landen op gelijke wijze plaatsvindt, met inachtneming van de verschillende nationale wijzen van invoering. Het gebruik van 112/E112 is de eerste stap.

Om ervoor te zorgen dat eCall in alle landen te gebruiken is en de invoering op gelijke wijze plaatsvindt, zijn de volgende doelen vastgesteld met betrekking tot de Europese pre-pilots:

 • Stel de operationele en functionele eisen vast waaraan een opwaardering van alle onderdelen in de eCall keten moet voldoen (PSAP ge├»ntegreerde noodhulpsystemen, telecommunicatie-112/E112, etc.)
 • Voer bestaande Paneuropese eisen mbt eCall in.
 • Voer technische en operationele infrastructurele opwaarderingen in.
 • Onderzoek het mogelijk gebruik van eCall door publieke of private diensten die een bijdrage kunnen leveren aan eCall
 • Ontwikkel opleidingen voor eCall-operators.
 • Stel samen met het CEN Projectteam procedures op voor de certificering van eCall-apparatuur.
 • Kom met aanbevelingen voor voorbereidingen tot en het toekomstig gebruik van eCall in Europa.
 • Beveel de resultaten van de pilot en best practices aan bij andere EU lidstaten en geassocieerde staten die niet betrokken zijn bij de HeERO pilot.
 • Toon aan dat een geharmoniseerd eCall-systeem geschikt is voor langdurig gebruik in heel Europa.
 .
 .
 .