Declinarea răspunderi

Posibilele inexactităţi ale informaţiilor sunt sub responsabilitatea echipei de proiect. Textul reflectă doar puncte de vedere ale autorilor. Comisia Europeană nu este răspunzătoare în niciun fel de posibila intepretare a datelor conţinute pe acest site.

Vă rugăm să consideraţi versiunea în limba engleză a site-ului ca fiind unica versiune cu conţinut oficial, aprobat de către echipa proiectului. Celelalte limbi de publicare ale site-ului sunt disponibile doar din motive de diseminare pe scară largă.