Republica Cehă

 .

Descrierea proiectului pilot naţional şi a rezultatelor preconizate

Locaţia proiectului pilot foloseşte o arhitectură PSAP decentralizată compusă dintr-o serie de PSAP regionale. Pentru testarea iniţială se va folosi o platformă dedicată. Implementarea reală subsecventă a eCall în Republica Cehă va fi realizată în unul sau două PSAP, care vor furniza recepţia apelurilor 112, dar şi a apelurilor eCall.

Beneficiile unui pilot european eCall complet sunt:

- furnizarea la timp a informaţiilor referitoare la locul accidentului serviciului de urgenţă
- îndepărtarea barierelor lingvistice dintre apelant şi echipa de salvare
- permite un răspuns la timp pentru slvarea vieţilor omeneşti şi reduce severitatea accidentelor grave cauzate de întâtzierea intervenţiei de urgenţă
- mai buna pregătire a personalului de intervenţie de urgenţă prin informaţiile recepţionate de la elementele de siguranţă ale vehiculului

Datorită proiectului european şi alte organizaţii naţionale, în afară de echipa de salvare pot fi implicate să facă parte din lanţul de furnizare al serviciului, având oportunitatea să se pregătească pentru introducerea serviciului eCall în Republica Cehă.

 .

Consorţiul naţional al proiectului pilot din Republica Cehă

Coordonator la nivel naţional: Ministerul Transportului
Punct de contact: Martin Pichl,

Autoritate publică: Ministerul de Interne (Serviciul de Intervenţie şi Pompieri)

Terţă parte: Direcţia de Drumuri şi Autostrăzi

 .