Finlanda

 .

Descrierea proiectului pilot naţional şi a rezultatelor preconizate

În Finlanda serviciul 112 este organizat centralizat (denumită aici PSAP2). În etapa de dezvoltare (proiect pilot) PSAP1 eCall (partener asociat) va combina datele eCall care vor fi transmise către PSAP2. O interfaţă denumită platformă de test eCall, va simula situaţiile reale ale mediului de recepţie ale PSAP2 care codifică, decodifică şi validează setul minim de date eCallşi apeluri vocale. Într-un proces viitor (în etapa de implementare) PSAP-ul central va recepţiona apeluri eCall direct de la autovehicule şi în cadrul acestui proces PSAP distribuie opeţiunile de intervenţie necesare către echipele de intervenţie locală.

Proiectul pilot din Finlanda va valida procesul de trimitere şi recepţionare a setului minim de date eCall şi voce către mediul PSAP. Procesul de pilotare va scoate în evidenţă specificaţiile şi cerinţele de dezvoltare, atribuţiile părţilor care vor trebui îndeplinite înainte de implementarea reală. Implementarea, după faza de pilotare, este deja planificată şi există o înţelegere între toate  părţile implicate. Prin prisma experienţei dobândite în urma proiectului for fi propuse noi definiţii pentru sistemul PSAP SW (care se va construi în perioada 2011-2013).

 .

Consorţiul naţional al proiectului pilot din Finlanda

Coordonator la nivel naţional: Ministerul Transporturilor şi Comunicaţiilor
Punct de contact: Anu Laurell,

Furnizor de servicii de urgenţă: Centrul Admininstrativ de Intervenţie de Urgenţă

Autoritate Publică: Ministerul de Interne - Departamentul de Serviciu de Intervenţie

Furnizor de servicii conexe trafic: Mediamobile Nordic Oy

Expert consultant în infrastructură, transport şi telecomunicaţii: Ramboll

Organizaţie expert: VTT

 .