Suedia

 .

Descrierea proiectului pilot naţional şi a rezultatelor preconizate

Proiectul pilot suedez va implica toate resursele în cazul generic de utilizare publică a serviciului E112. Toate apelurile eCall vor fi direcţionate către un centru 112 desemnat ca fiind centru pilot, iar la recepţia MSD se iniţiază conexiunea de voce, cazul apelului eCall fiind operat conform procedurilor 112 obişnuite. Întregul lanţ de furnizare va fi testat, incluzând generarea apelurilor eCall, trasmisiuni wireless, recepţia la Centrul de preluare a apelurilor (PSAP), gestionarea apelurilor eCall la agenţiile de urgenţă şi alte aplicaţii de nivel înalt.

Rezultatul major preconizat este posibilitatea integrării cu serviciul naţional E112 şi asistarea autovehiculelor din alte State Membre.

Proiectul pilot eCall este concentrat pe identificarea problemelor tehnice ale unităţilor de la bordul autovehiculelor, reţelele de comunicaţii şi PSAP, procesele de lucru din infrastructura PSAP şi cooperarea cu alte autorităţi şi părţi interesate. Proiectul pilot doreşte să conducă la o verificare completă a funcţionalităţii standardizate eCall penru autovehicule personale. Este posibil să fie identificată şi necesitatea de standardizare suplimentară în urma testării integrale.

Se presupune că procedurile şi metodele existente pot fi urmate pentru PSAP şi centrele de urgenţă, iar eCall va fi o extensie minoră prin prisma modificărilor aduse metodelor, tehnologiilor, organizaţiilor, proceselor şi resurselor existente. Proiectul pilot va valida aceste aşteptări şi va identifica veridicitatea acestora, precum va recomanda adaptări şi modificări acolo unde este necesar şi posibil.

Intenţia este ca, la finalizarea proiectul pilot, să fie definită un plan de lucru preliminar împreună cu toate părţile implicate pentru implementarea unui serviciu eCall operaţional la nivel naţional.

 .

Consorţiul naţional al proiectului pilot din Suedia

Coordonator la nivel naţional: Security Arena, Lindholmen Science Park AB (Expertenorganisation)
Punct de contact: Mrs Gunilla Rydberg -

Furnizor componente electronice auto: Actia Nordic AB

Autoritate publică: Administraţia de Transport din Suedia

Furnizor de produse de comunicaţii: Ericsson

Producători de echipamente: Volvo Cars

 .