Depre HeERO

 .

Viziune

Proiectul HeERO va implementa şi coordona pregătirea pilotului 112 eCall  la nivel european având în vedere standardele comune europene definite şi aprobate de Organizaţia Europeană de Standardizare.

Metodologie
Proiectul pilot a început prin descrierea stării actuale a lanţului valoric prin identificarea cerinţelor de implementare şi completările necesare infrastructurii. Accentul este pus pe interfaţa sistemului din autovehicul, infrastructura de telecomunicaţii (în special referitoare la 112/E112) şi infrastructura PSAP.
Folosind rezultatele acestor analize se va concepe un plan de implementare pentru fiecare ţară, pentru îndrumarea implementării şi testării serviciului. Similar, for fi redactate manuale de pregătire şi proceduri operaţionale pentru preluarea apelurilor eCall.
Acestă fază de operare se va desfăşura în condiţii reale şi are ca obiectiv testarea componentelor implementate. Scopul este evaluarea tuturor sistemelor necesare pentru operarea integrală a serviciului paneuropean eCall.
Rezultatele testelor vor identifica facilităţile/barierele de dezvoltare. Aceste observaţii globale vor fi incluse în recomandările finale pentru implementările viitoare ale eCall în alte ţări din Europa.

Statele participante
Proiectul pilot HeERO include componente naţionale şi internaţionale prin implicarea sistemelor din România, Germania, Republica Cehă, Finlanda, Italia, Olanda, Grecia, Croatia şi Suedia. Proiectul include, de asemenea, activităţi de testare privind integrarea cu sistemul rusesc ERA-GLONASS. Peste 100 de autovehicule echipate cu eCall se vor deplasa în statele membre sau asociate precum şi în zone transfrontaliere.
HeERO presupune, de asemenea, activităţi transfrontaliere cu Rusia pentru testarea compatibilităţii eCall cu sistemul rusesc ERA-GLONASS.

Standarde eCall
HeERO va testa şi va evalua standardele definite şi aprobate de Organizaţia Europeană de Standardizare şi anume ETSI MSG şi CEN TC 278 WG 15.

Deschidere
Rezultatele, din punct de vedere al standardelor specifice eCall referitoare la interfaţă şi protocoale care vor rezulta din proiectul pilot, vor fi transferate Organizaţiei Europene de Standardizare (OES), deja implicate în standardele eCall (CEN şi ETSI) pentru a permite optimizarea şi finalizarea procesului de standardizare. Aceste specificaţii vor fi diseminate părţilor interesate care nu participă direct la pilot prin Platforma Europeană de Implementare eCall, prin completarea "Ghidului de implementare eCall".
HeERO va produce şi rezultate care se vor regăsi în completări operaţionale şi noi proceduri de lucru pentru structurile de management de urgenţă. Aceste observaţii vor fi incluse ţi în noua ediţie a "Ghidului de implementare eCall" şi, în special, vor fi distribuite reprezentanţilor Serviciilor Europene de Urgenţă  folosind reţelel şi membrii EENA.
În plus, pe lângă diseminarea la nivel european, fiecare Stat Membru va fi angajat în publicarea rezultatelor proiectelor pilot naţionale prin acitvităţi specifice locale de diseminare.

Impact

HeERO va furniza un set de rapoarte privind implementarea eCall şi un ghid de bune practici care vor facilita şi accelera implementarea servciului în statele participante şi în alte ţări neimplicate în proiectele pilot.  Prin urmare, cel mai important aspect pe termen lung în Europa este implementare unui serviciu eCall sustenabil şi interoperabil. Aceasta va conduce la creşterea siguranţei rutiere, eCall fiind unul din cele mai promiţătoare sisteme de siguranţă rutieră.

 .
 .
 .