Friskrivningsklausul

Eventuella oriktigheter i informationen ligger på projektgruppens ansvar. Texten speglar enbart författarnas perspektiv. Europeiska Kommissionen är inte ansvarig för något som helst användande av denna information.

Var vänlig att även notera att den engelska versionen bör betraktas som det unika officiella innehåll som är överenskommet av projektgruppen. Andra språk är endast tillgängliga för mer omfattande spridning.