Om eCall

eCall: eCall - räddar liv genom fordonsintegrerad kommunikationsteknologi

I en nära framtid kommer din bil att ha ett elektroniskt säkerhetssystem som automatiskt ringer upp räddningstjänsten ifall en allvarlig olycka händer. Även ifall du är medvetslös kommer systemet att informera räddningsarbetarna om den exakta olycksplatsen, och hjälp kan skickas ut till olycksplatsen. Systemet som benämns eCall kommer att fungera i hela EU och kommer snart att lanseras i EU samt på Island, i Norge och Schweiz.

Så snart som eCall-enheten i din bil känner av en allvarlig olycka kommer den automatiskt att initiera ett nödsamtal till 112 och larmmottagningscentralen. eCall-enheten skickar den exakta geografiska positionen för olycksplatsen tillsammans med annan data. eCall kan även utlösas manuellt genom ett tryck på en knapp. Detta är användbart om du till exempel skulle bli vittne till en olycka. Oavsett om eCallet görs manuellt eller automatiskt så kommer ett samtal att upprättas mellan fordonet och larmmottagningscentralen. Detta sker utöver den data som skickas automatiskt. På detta sätt kan vem som helst i bilen, som är i stånd till att prata, förse larmmottagningscentralen med ytterligare detaljer om olyckan.

 .

Höga dödstal i trafiken - hur eCall kan hjälpa

Det finns ett akut behov av att minska antalet döda och skadade i trafiken på Europas vägar. Enbart under 2009 dog 35 000 medan 1,5 miljoner skadades i 1,15 miljoner trafikolyckor inom europeiska unionen.

Genom att få ett omedelbart larm vid en olycka och dessutom få veta den exakta olycksplatsen kan responstiden för räddningsinsatser reduceras med 50 procent på landsbygden och med 40 procent i städer. Tack vare denna tidsbesparing förväntas eCall rädda 2 500 liv och begränsa skador och trauma i tiotusentals fall varje år. eCall kommer också att resultera i snabbare behandling av skadade människor vilket ger olycksoffren bättre utsikter för tillfrisknande. Snabbare ankomst till olyckan innebär också snabbare uppröjning på olycksplatsen vilket minskar risken för följdolyckor samtidigt som det minskar köbildning och reducerar såväl bränslekonsumtion som koldioxidutsläpp.

Ur ett ekonomiskt perspektiv lider EU förluster orsakade av vägolyckor som uppgår till mer än €160 miljarder per år. Om alla bilar vore utrustade med ett eCall-system skulle €20 miljarder kunna sparas årligen.