Om HeERO

 .

Vad är HeERO?

HeERO adresserar den europeiska nödsamtalstjänsten "eCall" för fordon som grundar sig på 112, det gemensamma europeiska larmnumret. Under tre år (januari 2011 till december 2013) ska de nio europeiska länder som utgör HeERO-konsortiet bedriva ett interoperabelt och samordnat fältprov av fordonsbaserat nödsamtalssystem för 112.

Finland, Grekland, Italien, Kroatien, Nederländerna, Rumänien, Sverige, Tjeckien och Tyskland delar alla samma övergripande mål; att förbereda den lokala infrastrukturen för E112 eCall så att den kan tillhandahålla en hållbar eCall-tjänst för de europeiska medborgarna. Målet är även att dela med sig av lärdomar och erfarenheter till andra medlemsstater.

eCall-systemet kommer att vara en del i att uppnå EUs mål att minska antalet dödsoffer och allvarligt skadade i trafiken med 50 %.

Projektet är delvis finansierat av Europeiska Kommissionen genom ICT PSP-programmet.

 .
 .
 .
 .
 .