Tjeckien

 .

Beskrivning av piloten och förväntade resultat

Pilotsiten utgörs av en decentraliserad organisation med ett flertal olika larmmottagningscentraler. För att uppfylla initiala testsyften kommer en testplattform att användas. Den påföljande implementationen av eCall i Tjeckien kommer att genomföras på en eller två av dessa larmmottagningscentraler som förutom att ta emot 112-samtal även ska ta emot eCall.

Fördelarna med en väl genomförd europeisk eCall-pilot är:

- att förse räddningstjänsten med information om olycksplatsen i tid
- att eliminera språkbarriärer mellan den som ringer och räddningspersonalen
- att möjliggöra en effektivare uttryckning och minska allvarliga skador som orsakas av försenade räddningsinsatser
- bättre förberedelser för räddningspersonalen genom information från fordonets säkerhetssystem.

Tack vare det europeiska projektet kommer även andra nationella intressenter, förutom räddningstjänsten, att kunna involveras i projektet och ta del av hela tjänstekedjan för eCall vilket ger dem möjlighet att förbereda sig inför introduktionen av eCall-tjänsten i Tjeckien.

 .

Ledningen för Tjeckiens pilotteam

Medlemsstatens pilotledare: Transportdepartmentet
Kontaktperson: Martin Pichl,

Myndighet: Inrikesdepartementet (Brand- och räddningstjänsten)

3:e part:Transportstyrelsen

 .