Finland

 .

Beskrivning av piloten och förväntade resultat

Finland har en centraliserad organisation för nödsamtal som kallas för larmmottagningscentral 2. I utvecklingsfasen av eCall-piloten kommer larmmottagningscentral 1, en betrodd aktör, att sätta samman eCall-data som ska skickas till larmmottagningscentral 2. Ett gränssnitt, kallat eCall testbädd, simulerar den verkliga miljön hos mottagaren larmmottagningscentral 2 där larmmeddelandet eCall MSD och röstsamtalen kodas, avkodas och valideras. I ett framtida normalscenario där eCall är infört till fullo, kommer den centrala larmmottagningscentralen att ta emot eCallet direkt från fordonet och sedan vidarebefordra den begärda räddningsinsatsen till den lokala räddningstjänsten.

Piloten i Finland kommer att utvärdera processen av att skicka och ta emot larmmeddelandet eCall MSD och tal i en larmmottagningscentralsmiljö. Genomförandet av piloten kommer att medföra insyn i befintliga processer, utvecklingsbehov och ansvar hos intressenter som är nödvändiga att beakta före ett verkligt införande. Ett förverkligande efter pilotfasen kommer att planeras och timas tillsammans med intressenterna. Erfarenheter från piloten kommer att användas för att definiera relevanta krav på ett nytt mjukvarusystem, vilket kommer att utvecklas under åren 2011-2013, för larmmottagningscentraler.

 .

Ledningen för Finlands pilotteam

Medlemsstatens pilotledare:  Transport- och kommunikationsministeriet
Kontaktperson: Anu Laurell,

Räddningstjänstleverantör: Nödcentralsverket

Myndighet: Inrikesdepartementet - avdelningen för räddningsinsatser

Leverantör av trafiktjänster: Mediamobile Nordic Oy

Expertkonsult inom infrastruktur, transport, IT & telekom: Ramboll

Expertorganisation: VTT

 .