Tyskland

 .

Beskrivning av piloten och förväntade resultat

Då Tyskland har en federal regeringsstruktur och det finns regionala skillnader i infrastrukturen och hos operatörerna av larmmottagningscentraler, så kommer den tyska piloten att förläggas till Niedersachsen-regionen. Piloten kommer att omfatta alla delar av eCall-kedjan inklusive eCall-utrustade bilar, deras tillverkare, mobilnätverksoperatörer och flera larmmottagningscentraler.

Den tyska eCall-piloten är operationell sedan april 2010. Den testades med initiala implementationer av fordonsbaserade system. Dock måste full funktionalitet uppnås så testerna ska även omfatta sämre förhållanden såsom dålig täckning, misslyckade eller delvis misslyckade överföringar via in-band modem samt operativa misstag av personalen. HeERO-piloten kommer att omfatta dessa tester. Med sin federala struktur med 16 delstater och en regional ledning av larmmottagningscentralerna gör att Tyskland har en speciell status inom EU - ingen annanstans leds så många centraler av så många olika organisationer såsom räddningstjänst, brandkår och kommuner. Denna federala struktur gör att larmmottagningscentralernas processer inte är standardiserade och varierar från region till region. För att kunna introducera ett gemensamt eCall i EU måste dessa processer normaliseras åtminstone på input-sidan för att kunna behandla eCalls. HeERO kommer att ge möjlighet att arbeta på denna normaliseringsprocess. Diskussionen om en meningsfull struktur för larmmottagningscentralerna är långt gången i Tyskland och etableringen av specialiserade larmmottagningscentraler i delstaterna anses vara en klok satsning. Dessa specialiserade larmmottagningscentraler är avsedda endast för att hantera eCall och förse befintliga larmmottagningscentraler med nödsamtal vid behov. Dessa larmmottagningscentraler kommer att fortsätta verka. Piloten kommer att hjälpa till att utreda hur många tyska larmmottagningscentraler som kan behandla eCall på egen hand och hur många larmmottagningscentraler som behövs specifikt för eCall och deras lokalisering.

 .

Ledningen för Tysklands pilotteam

Medlemsstatens pilotledare: ITS Niedersachsen
Kontaktperson: Mr Harry Evers -

Teknikleverantör av positioneringslösningar: OECON

Teknikleverantör av lösningar för High Performance Mixed Signal och standardprodukter: NXP

Leverantör till fordonsindustrin: Continental

Bilpoolsoperatör: Flygplatstransfer Hannover

Leverantör till fordonsindustrin och av konsumentelektronik: SINN

Teknikleverantör av positionering, navigering och kommunikation: NAVCERT

Bilägarklubb: ADAC

 .