Grekland

 .

Beskrivning av piloten och förväntade resultat

Grekland har endast en larmmottagningscentral för 112-tjänsten. Denna kommer att användas för den grekiska piloten. Hård- och mjukvarukomponenter som ska användas för att förse piloten med önskad funktionalitet är: nedkoppling av modemsamtal, utdrag av datasetet MSD, visualisering av larmmeddelandet MSD (t.ex. GPS och VIN-data), hantering av röstsamtal. De slutliga specifikationerna kommer att fastställas under den offentliga upphandlingen för uppgraderingen av larmmottagningscentralen.

Larmmottagningscentralen för 112 kommer att uppgraderas för att stödja eCall. Piloten syftar till att testa den uppgraderade larmmottagningscentralen för 112 avseende den integrerade eCall-funktionen tillsammans med 112-funktionen. Tester av hela eCall-kedjan kommer att involvera mobilnätverksoperatörer, larmmottagningscentral och räddningstjänster.

 .

Ledningen för Greklands pilotteam

Medlemsstatens pilotledare:  Departementet för infrastruktur, transport och nätverk
Kontaktperson: Georgios Patsiavos,

112 och räddningsteam: generalsektretariet för civilt skydd

 .