Italien

 .

Beskrivning av piloten och förväntade resultat

Den första nivån av larmmottagningscentraler i Varese, en regional larmmottagningscentral, kommer att vara värd för den italienska piloten.

I piloten ämnar mobilnätverksoperatören att genomföra tester för att identifiera tekniska och operativa konsekvenser av dirigeringen av eCall till den rätta larmmottagningscentralen. Testerna ska även omfatta installationen och tester av den nödvändiga mjukvaran som tillhandahålls av tillverkaren av nätverksutrustning. Ännu en utvärdering kommer att göras avseende tidsramen för ett fullständigt införande av eCall på nationell nivå baserat på lokaliseringen av ett hypotetiskt antal larmottagningscentraler på första nivån. Dessa larmmottagningscentraler kommer att rekommenderas av institutioner som ansvarar för att definiera och leda eCall-processen.

Bilindustrin förväntar sig användbara resultat från piloten som tillåter en slutlig utvärdering av funktionaliteterna som har utvecklats i olika fordonsintegrerade system för eCall. Detta tillsammans med riktlinjer för integrationen av eCall-boxar i fordon samt riktlinjer för användargränssnitt och operativa aspekter.

Slutligen förväntar sig trafikledningscentraler och privata tjänsteleverantörer att visa i vilken utsträckning utvecklingen av en interoperabel eCall-tjänst kommer att bidra till spridningen av tilläggstjänster såsom avancerad vägassistans, trafikinformation etc. Hanteringen av eCall kommer också att generera användbar och tidsenlig trafikinformation gällande olyckor i pilotens testområde. Slutligen förväntas piloten demonstrera hur ett privat callcenter skulle kunna bidra till en förlängning av nätverket av larmmottagningscentraler på nationell nivå.

Generellt sett förväntas piloten bidra till; en utvärdering av den bästa organisatoriska modellen för att fortsätta införandet av eCall på nationell nivå, hinder som behöver överkommas, nödvändiga uppgraderingar av larmmottagningscentraler och telekomnätverk samt kostnader för att stödja ett införande av eCall i Italien och riktlinjer för detta.

 .

Ledningen för Italiens pilotteam

Medlemsstatens pilotledare: ordförande av ministerrådet - avdelningen för innovation
Kontaktperson: Marco Marrazza,

Teknikleverantör till fordonsindustrin: Magneti Marelli

Fordonstillverkare: CRF

Mobilnätverksoperatör: Telecom Italia

Operativ larmmottagningscentral: AREU

Bilägarklubb: Automobile Club d'Italia

 .