Nederländerna

 .

Beskrivning av piloten och förväntade resultat

Den nederländska eCall-implementationen kommer att baseras på en central larmmottagningscentral för 112. Piloten kommer att utgöras av bilar som genererar eCall i testregionen. Genom mobila och fasta telekomnätverk kommer samtalen att vidarebefordras till den nationella larmmottagningscentralen för 112. Denna kommer att ta emot och hantera eCall samt skicka vidare informationen till räddningstjänsten i testregionen. Informationen kommer också att skickas till trafikledningscentralen.

Den befintliga utrustningen på larmmottagningscentralen ska förberedas för att ta emot och hantera eCall. Samtalet kommer att överföras till räddningstjänsten och trafikledningscentralen genom användandet av standardiserade industrilösningar. 25-100 bilar kommer att utrustas med eCall. Maximalt 25 bilar kommer att vara kopplade till 112 och RWS medan det totala numret bilar beror på privata företags deltagande. Nederländerna kommer att testa aktiviering av eCall, operatörerns hantering av eCall-samtal och data samt förloppet från att räddningstjänsten skickas iväg till dess ankomst till olycksplatsen. Som en del av testet kommer mellan 20 och 40 bilar att köra till minst andra två deltagande länder. Dessutom kommer andra deltagare i HeERO kunna medverka i testerna i det de nederländska testområdet.

Efter avslutad pilot förväntar sig Nederländerna ha specifikationer och standarder för funktionen så att infrastrukturen för 112 ska kunna ta emot och hantera eCall för larmmottagningscentraler samt vidarebefordra dem till räddningstjänsten och till trafikledningscentralen. Nederländerna planerar att ha tagit fram de nödvändiga rutinerna för att kunna hantera informationen både avseende nödassistans och olycksledning på trafikledningscentralen. Som ett slutresultat bör specifikationer, standarder och rutiner införas i den operativa infrastrukturen för 112 tillsammans med länken till räddningstjänsten och trafikledningscentralen.

 .

Ledningen för Nederländernas pilotteam

Medlemsstatens pilotledare: Generaldirektoratet för offentligt byggande och vatten
Kontaktperson: Jan van Hattem,

Myndighet: KLPD Polismyndigheten

 .