Rumänien

 .

Beskrivning av piloten och förväntade resultat

Under piloten kommer eCall att initieras från vilken plats som helst i Rumänien och samtalet kommer att dirigeras till larmmottagningscentralen på nivå 1 i Bukarest. Härifrån kommer ärendet (bestående av tal och det behandlade larmmeddelandet MSD) att vidarebefordras till räddningstjänsten i området för olycksplatsen. Rumänien kommer att ta fram en funktion för att differentiera eCall från vanliga larmsamtal till 112 genom en eCall urskiljningsflagga samt extrahera den relaterade informationen i larmmeddelandet Minimum Set of Data, MSD. Därefter kommer larmmeddelandet MSD att behandlas och tillsammans med en separat uppkoppling till en server för VIN-avkodare kommer all extra information att tas fram innan hela datapaketet formatteras och återförs till databasen för 112. Den lösning som rekommenderas av den europeiska implementationsplattformen för eCall, att använda EUCARIS nätverk, kommer att användas för VIN-avkodaren samtidigt som nödvändig hårdvaruutrustning kommer att inhandlas under pilotprojektet och gränssnitt kommer att ställas till förfogande.

Syftet är att utveckla en fullt övertalig tjänst med liten påverkan på det befintliga 112-systemet. 20 bilar kommer att utrustas med fordonsbaserade system för eCall för att testa tjänsten. Piloten syftar till att identifiera det bästa sättet för vidare spridning av eCall-tjänsten till alla de 41 rumänska larmmottagningscentralerna på nivå 1 samt identifiera de nödvändiga systemuppgraderingarna för 112.

 .

Ledningen för Rumäniens pilotteam

Medlemsstatens pilotledare: ITS Romania
Kontaktperson: Dorin Dumitrescu,

Operativ larmmottagningscentral: Special Telecommunications Service (STS)

Vägoperatör: : National Company of Motorways and National Roads of Romania (RNCMNR)

Teknikleverantör: UTI Systems

Ingenjör och konsulting: Electronic Solutions SRL

Expertorganisation: Romania American University

 .